Můj jednoduchý program jednoduše

Jmenuji se Eduard Hulicius a jsem věřící český proevropan z Prahy, který nechce Evropskou unii bořit, ani z ní odcházet, ale přeje si v ní a pro ní a její děti kulturu, bezpečí, mír a blahobyt, žít a pracovat. Jsem pro svobodnou, důstojnou a prosperující Českou republiku v srdci Unie. Chci, aby dary našich zemí Evropě a lidstvu byly zdrojem hrdosti a vzorem pro naše potomstvo. Nechci, aby se vrátily časy sváru, války a bezduché tyranie.

V Evropském parlamentu se budu zabývat věcmi, které umím a kterým rozumím. Vím, jak na to - po šestnácti letech práce v něm se vyznám jak ve vnitřních procedurách, tak v kompetencích, které má. Jako europoslanec budu velvyslancem – ombudsmanem všech, nejen svých voličů. Hájit naše zájmy chci především odpovědnou prací a plným nasazením. Pracovat bych chtěl ve výborech pro Bezpečnost a obranu, Vnitřní trh a ochranu spotřebitele, Občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci a Ústavní záležitosti.

Chápu vysokou míru odpovědnosti voleného evropského politika jako důležitou pro snižování demokratického deficitu a míry neporozumění kroků národních i nadnárodních.

Přeji si lépe fungující hospodářství, které zajistí více pracovních míst pro Evropany v Evropě. Přeji si průmysl, služby, zemědělství a vědecký a výzkumný sektor, který zajistí nejen práci, ale i další přežití nejlepšího sociálního systému na světě. Politici nemají hájit zájmy silných nebo hlasitých, ale především potřebných, slabých a ohrožených – to je podle mě jádrem křesťansko-demokratické ideologie a sociálně-tržní ekonomiky.

Podpořím reformu finančního sektoru, který musí dále sloužit, ale nesmí se opět stát zdrojem ohrožení celého hospodářského systému. Správa hospodářství v EU se musí reformovat. Naše vyšší vnitřní konkurenceschopnost a rozumnější regulace státní pomoci nám pomohou expandovat a zvyšovat blahobyt. V centru zájmu má být sektor malých a středně velkých podniků – ty jsou flexibilní a zároveň vytváří většinu pracovních míst. I proto musíme dále snižovat administrativní a regulační zátěž tam, kde je zbytečná.


Přeji si evropský rozpočet, který má být nadále motorem rozvoje a pomoci chudým regionům a který bude více nezávislý – pod kontrolou voleného Evropského parlamentu.


Spotřebitelé, firmy i farmáři si musí být v celé EU rovní. Musí být také rovně a silně chránění tak, aby to neohrožovalo ani svobodu podnikání, ani svobodu výběru. Dopravní politika se musí zaměřit na odbourávání technologických bariér v EU i nedostatku spojů. Energetika má být společná při jednání navenek, a zdrojově pestrá uvnitř. Životní prostředí umíme chránit nejlépe na světě – v tom musíme pokračovat a zlepšovat se, abychom všichni žili dobře a v limitech možností planety.

Chci bránit evropské zájmy a hodnoty společně – Evropa je hospodářský obr, ale musí se stát i významnější geopolitickou silou. Tak, abychom v nezbytných případech třeba silou bránili a šírili zónu svobody, míru a prosperity. Musíme chránit bezpečnost i dovnitř – bojem proti zločinu, jeho kořenům i recidivě. Problémy dané zvýšenou imigrací a usidlováním nových kultur i expanzí sociálně vyloučených komunit v Evropě způsobily národní státy, ale řešit je lze pouze společně.


Společnými silami – Viribus unitis bylo heslo našeho dávného státu. Pravda vítězí – Veritas vincit je naše heslo dnes – a krom toho naplňujeme i heslo EU – Jednotná v rozmanitosti – In varietate concordia. Všechna tato hesla si přeji pro Vás, občany ČR, naplňovat spolu s ostatními kandidáty KDU-ČSL v Evropském parlamentu.
Tvorba INTERNETOvých stránek