Dotazník budoucího europoslance serveru www.penize.cz. Zapomněli se mě zeptat, tak odpovídám sám...

Datum: 21. května 2014

Proč kandidujete do Evropského parlamentu? A kterým třem věcem byste se chtěl v Bruselu věnovat v první řadě?

Protože chci dát občanům ČR mé služby, zkušenosti a rozhled. Chci zastupovat zájmy křesťansko-demokratického politického proudu – tedy sociálně tržní ekonomiku, respekt k hodnotám i právům a prorodinnou politiku. Jako europoslanec budu velvyslancem – ombudsmanem všech, nejen svých voličů. V první řadě bych se chtěl v Evropském parlamentu věnovat otázkám bezpečnosti, vnitřního trhu a evropské vízové a azylové politice.

Měla by podle vás Česká republika přijmout euro? Pokud ano, tak kdy?

Ano. Asi za 2 roky od politického rozhodnutí vlády a vstupu do evropského mechanismu směnných kurzů. S nejvyšší pravděpodobností 1. ledna.

Jaký je váš pohled na direktivní rušení roamingových poplatkůregulaci mezibankovních poplatků a na podobná opatření ze strany EU? Měla by unie podobným způsobem zasahovat do volného trhu?

Současná vyspělá a sofistikovaná ekonomika je z velké části regulována. V oblastech, kdy jsou k tomu příslušným a legitimním orgánem jsou v EU hlavním regulátorem evropské instituce. Zájmem spotřebitelů, podnikatelů a trhu je, aby tyto regulace co nejméně ohrožovaly podnikavost, hospodářskou prosperitu a kvalitu výběru a bezpečí uživatelů. Příklad roamingových poplatků ukazuje, že zásah evropské regulace je spotřebitelům prospěšný a podnikání neohrožuje. Politickým imperativem je, aby regulace probíhala pod demokratickou kontrolou a v transparentním režimu, do nějž mohou přispívat zúčastněné strany.

Měla by Evropská unie důrazněji bojovat proti daňovým rájům? A pokud ano, tak jakým způsobem?

V rámci EU k tlaku na omezování tzv. „bankovních rájů“ v dosahu evropského hospodářského prostoru (Lucembursko, Rakousko, Švýcarsko) dochází již několik dekád. Jde o složitý a nekončící proces. Zájmem západních států obecně je omezování daňových rájů typu státečků v Karibiku – ale nevím, jaké legální nástroje mimo jednání na úrovni WTO by k tomu byly použitelné.

Souhlasíte s tím, aby měla Evropská unie společnou armádu? Neznamenalo by to příliš velké finanční zatížení?

Nesouhlasím s konceptem společné armády á la Napoleonovy Grande armée, ale jsem pro společné štábní a koordinační jednotky, pro společnou výzbrojní a výstrojní politiku a pro užší spolupráci EU a NATO v bezpečnostní a obranné oblasti. Větší a lepší koordinace na evropské úrovni by naopak znamenala pro národní rozpočty snížení finančního zatížení.

Jaký je váš pohled na volný pohyb zaměstnanců v rámci Evropské unie? Jste pro volný pracovní trh, nebo by členské státy měly mít možnost omezit zaměstnávání občanů z jiných zemí Unie?

Volný pohyb pracovních sil je jedním ze zásadních pilířů vnitřního trhu. Jakékoli umělé omezování zaměstnavání občanů by mělo být rychle zastaveno. Naopak je třeba více podporovat větší využívání této svobody.

Měla by být v celé Evropské unii jednotně určená hranice minimální mzdy vzhledem k průměrné mzdě v daném státu?

Ne. Stanovení výše minimální mzdy by mělo zůstat v kompetenci členských států.

Měla by Evropská unie zavést/zvýšit/zrušit dovozní cla pro výrobce mimo Unii?

Nerozumím kondicionalitě otázky. EU v současnosti jako zástupce členských států na poli mezinárodního obchodu aktivně provádí celní politiku, včetně úprav dovozních cel ze států mimo Unii.

Měla by podle vás Evropská unie pokračovat v dotování zadlužených států, jako jsou například Řecko nebo Kypr?

Nerozumím otázce, zadluženým státům je poskytována pomoc s jasnými a vymáhanými podmínkami. Vznikající nástroj Evropského stabilizačního mechanismu podporuji, byť se mi obecně nelíbí nárůst mezivládního rozhodování na úkor komunitární metody v EU.

Jde-li o kohezní politiku – ta je důležitou unijní praxí a je potřeba jí podporovat. Tak, aby prostředky z bohatších regionů opravdu chudším oblastem pomáhaly nastartovat udržitelný hospodářský rozvoj a vedly k rychlejšímu vyrovnání hladiny prosperity v celé EU.

Jakými cizími jazyky hovoříte? Respektive v jakých jazycích jste schopný vést odbornou politickou debatu?

Po jedenácti letech praxe v Bruselu si troufám říci, že dokáži profesionálně komunikovat v angličtině a francouzštině, konverzačně v němčine a nizozemštin


Tvorba INTERNETOvých stránek